MITEN VOIN ASIOIDA SÄHKÖISESTI AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA?

Palkkahallinnon ESS-järjestelmässä voit muun muassa ilmoittaa osoitteen ja pankkitilin muutokset, sekä anoa vuosilomat ja poissaolot. ESS-järjestelmän käyttö edellyttää, että palvelussuhteesi on voimassa ja sähköpostiosoitteesi on tallennettu palkkajärjestelmään. ESS-järjestelmään pääset kirjautumaan WWW-selaimellasi osoitteessa https://ess.personec-f.visma.fi/ess/2231372.ess. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasana tulee tilata kirjautumissivun linkin kautta. Samalla tavalla tilataan uusi salasana unohtuneen tilalle. Katso myös asioi verkossa -sivu.


MITÄ TIETOJA PALKANLASKENTA TARVITSEE PALKAN TAI MUUN SUORITUKSEN SAAJALTA?

Pakollisia tietoja ovat nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, postiosoite ja pankkitilitieto. Tarvittavat tiedot voit toimittaa työnantajasi ilmoittamalle taholle tai suoraan palkanlaskentaan.

 

MILLOIN PALKKA TAI MUU SUORITUS MAKSETAAN TILILLE?

Palkanmaksupäivät ovat kuukauden 15. ja/tai viimeinen päivä. Jos tuo päivä osuu viikonlopulle tai arkipyhäksi, on palkanmaksupäivä sitä edellinen pankkipäivä. Pääsääntöisesti vakituisessa palvelussuhteessa oleville palkka maksetaan kuukauden 15. päivänä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa oleville kuukauden viimeisenä päivänä. Jos työsuoritteitasi kirjataan johonkin palkanlaskennan ulkopuoliseen järjestelmään, kuten Titania tai Effica, on niiden maksamiselle omat aikataulunsa, joita voit tiedustella omalta esihenkilöltäsi.

 

MISTÄ SAAN PALKKALASKELMAN?

Palkkalaskelma toimitetaan oletusarvoisesti sähköisenä verkkopankkiin. Kirjaudu oman pankkisi verkkopalveluun omilla pankista saamillasi tunnuksilla. Polku verkkopalkkapalveluun kirjautumiseen eri pankkien verkkopalveluissa:

Aktia Pankki: Tilit ja maksaminen > Verkkopalkka > Maventa
Danske Bank: Arkistot ja verkkopalkka > Siirry verkkopalkkapalveluun > Maventa
Handelsbanken: Lisäpalvelut > Verkkopalkka > Maventa
Nordea: Päivittäiset raha-asiat > Tilit > Verkkopalkka > Maventa
OP: Henkilöasiakkaat > Tilit ja maksut > Tilit > Palkkatiedot > Maventa
POP Pankit: Lisäpalvelut > Verkkopalkka > Maventa
S-Pankki: Tilit > Verkkopalkka > Maventa
Säästöpankit: Lisäpalvelut > Verkkopalkka > Maventa
Ålandsbanken: Pankkisi > Palkkalaskelma > Maventa

 

Posti toimittaa paperiset palkkalaskelmat palkanlaskentaan ilmoitettuun postiosoitteeseen tavallisena kirjeenä. Postin ilmoittaman toimitusajan voi katsoa Postin verkkosivuilta: Kirjeen lähetysohjeet > "Kauanko kirjeellä kestää mennä perille?". Jakelun häiriötiedotteet voi tarkastaa Postin verkkosivuilta.


MISTÄ SAAN TODISTUKSIA TYÖSTÄNI TAI SAAMISTANI MAKSUISTA?

Todistuksen tekemästäsi työstä, eli työtodistuksen, saat omalta esihenkilöltäsi. Tämä todistus voi sisältää tarkempia tietoja työsuorituksestasi. Jos riittää todistus siitä, että olet ollut palvelusuhteessa tiettynä aikana tiettyyn työnantajaan, voit tilata palvelutodistuksen palkanlaskennasta. Palvelutodistus ei sisällä tietoja maksetuista palkoista. Todistuksen maksetuista palkoista voit tilata palkanlaskennasta. Tarkemmat erittelyt maksetuista palkan osista saat palkkalaskelmasta, joka toimitetaan automaattisesti jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

 

PALKASSANI ON LOMAPALKANOIKAISU, MITÄ SE TARKOITTAA?

Jos vuosiloman ansainta-aikana on ollut eri työaikaprosentti kuin loman pitämisen hetkellä, oikaistaan tällä vuosiloman pitämisen ajan palkka vastaamaan loman ansainta-ajan keskimääräistä työaikaprosenttia. Lisätietoja löytyy omaan virka-/työsuhteeseesi sovellettavasta virka-/työehtosopimuksesta; esimerkiksi: Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2022-2025, IV luvun 13 § 2 momentti.