MITEN VOIN ASIOIDA SÄHKÖISESTI AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA?

Palkkahallinnon ESS-järjestelmässä voit ilmoittaa osoitteen ja pankkitilin muutokset, sekä anoa vuosilomat ja poissaolot. Muissa asioissa voit käyttää palkkahallinnon nettilomakkeita.
ESS-järjestelmän käyttö edellyttää, että palkanlaskenta on käsitellyt työsopimuksesi ja sähköpostiosoitteesi on tallennettu palkkajärjestelmään.
ESS-järjestelmään pääset kirjautumaan WWW-selaimellasi osoitteessa https://ess.personec-f.visma.fi/ess/2231372.ess. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasana tulee tilata kirjautumissivun linkin kautta. Samalla tavalla tilataan uusi salasana unohtuneen tilalle.


MITÄ TIETOJA PALKANLASKENTA TARVITSEE PALKAN TAI MUUN SUORITUKSEN SAAJALTA?

Pakollisia tietoja ovat: Nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, postiosoite, pankkitilitieto ja mahdollisesti verokortti. Verokortti tarvitaan, jos suorituksesta pitää ottaa ennakonpidätys (yleensä pitää) ja veron ennakonpidätystä ei haluta toimitettavan 60 % suuruisena. Nämä tiedot voit toimittaa työnantajasi ilmoittamalle taholle tai suoraan palkanlaskentaan.


MILLOIN PALKKA TAI MUU SUORITUS MAKSETAAN TILILLE?

Palkanmaksupäivät ovat kuukauden 15. ja/tai viimeinen päivä. Jos tuo päivä osuu viikonlopulle tai arkipyhäksi, on palkanmaksupäivä sitä edellinen pankkipäivä. Pääsääntöisesti vakituisessa palvelussuhteessa oleville palkka maksetaan kuukauden 15. päivänä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa oleville kuukauden viimeisenä päivänä. Jos työsuoritteitasi kirjataan johonkin palkanlaskennan ulkopuoliseen järjestelmään, kuten Titania tai Effica, on niiden maksamiselle omat aikataulunsa, joita voit tiedustella omalta esimieheltäsi.


MISTÄ SAAN PALKKALASKELMAN?

Palkkalaskelma toimitetaan oletusarvoisesti sähköisenä verkkopankkiin. Kirjaudu oman pankkisi verkkopalveluun omilla pankista saamillasi tunnuksilla. Polku verkkopalkkapalveluun kirjautumiseen eri pankkien verkkopalveluissa:

Aktia Pankki: Tilit ja maksaminen > Verkkopalkka > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
Danske Bank: Arkistot ja verkkopalkka > Siirry verkkopalkkapalveluun > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
Handelsbanken: Lisäpalvelut > Verkkopalkka > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
Nordea: Päivittäiset raha-asiat > Tilit > Verkkopalkka > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
OP: Henkilöasiakkaat > Tilit ja maksut > Tilit > Palkkatiedot > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
POP Pankit: Lisäpalvelut > Verkkopalkka > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
S-Pankki: Tilit > Verkkopalkka > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
Säästöpankit: Lisäpalvelut > Verkkopalkka > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)
Ålandsbanken: Pankkisi > Palkkalaskelma > Maventa (vanhat laskelmat ennen vuotta 2020: Aditro)


MISTÄ SAAN TODISTUKSIA TYÖSTÄNI TAI SAAMISTANI MAKSUISTA?

Todistuksen tekemästäsi työstä, eli työtodistuksen, saat omalta esimieheltäsi. Tämä todistus voi sisältää tarkempia tietoja työsuorituksestasi. Jos riittää todistus siitä, että olet ollut palvelusuhteessa tiettynä aikana tiettyyn työnantajaan, voit tilata palvelutodistuksen palkanlaskennasta. Palvelutodistus ei sisällä tietoja maksetuista palkoista. Todistuksen maksetuista palkoista voit tilata palkanlaskennasta. Tarkemmat erittelyt maksetuista palkan osista saat palkkalaskelmasta, joka toimitetaan automaattisesti jokaisen palkanmaksun yhteydessä.


PALKASSANI ON LOMAPALKANOIKAISU, MITÄ SE TARKOITTAA?

Jos vuosiloman ansainta-aikana on ollut eri työaikaprosentti kuin loman pitämisen hetkellä, oikaistaan tällä vuosiloman pitämisen ajan palkka vastaamaan loman ansainta-ajan keskimääräistä työaikaprosenttia. Lisätietoja löytyy omaan virka-/työsuhteeseesi sovellettavasta virka-/työehtosopimuksesta; esimerkiksi: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2020-2021, IV luvun 13 § 2 momentti.