Verkkopalkkalaskelmien toimituksessa viivettä

Ohjelmatoimittajan ja verkkopalkkaoperaattorin välisissä siirroissa on ongelmia. Tästä johtuen 30.6.2022 palkanmaksupäivän verkkopalkkalaskelmien toimituksessa on viivettä. Ohjelmatoimittaja selvittää asiaa.